Sim Đuôi 1 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0859.690.691 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0855.970.971 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0855.770.771 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0848.690.691 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0825.630.631 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0819.300.301 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0818.701.711 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0815.270.271 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0868886.321 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0869.301.311 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0869.848.991 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0869.896.181 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0866.101.141 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 086.2322.191 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0862.612.991 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0865.21.06.81 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0858.55.1111 Vinaphone 29,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
18 0826567891 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0815567891 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0836868681 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888588891 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888288891 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0822288891 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0856789891 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0836688881 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0828699991 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0855555251 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0845555591 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0849999931 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0849999961 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0858011011 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
32 0858091091 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0833091091 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
34 0835141141 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đối Đặt mua
35 0832211211 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0828381381 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0832511511 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0888887871 Vinaphone 4,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0823101101 Vinaphone 4,300,000 đ Sim đối Đặt mua
40 0823101101 Vinaphone 4,300,000 đ Sim đối Đặt mua
41 0825252121 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0886118181 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0829681681 Vinaphone 4,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0819990991 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888881511 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua