Sim Đuôi 1 Đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.136.191 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0329.000.991 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 03.7939.93.91 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0326.999.131 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0384.779.771 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0387.228.221 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03333938.01 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 03333.866.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03.5555.2731 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0386.540.541 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0353.050.051 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0392.310.311 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0338.310.311 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0335.49.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0386.93.1971 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 03.4848.1981 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0397.14.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0374.25.2011 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0347.18.1971 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0334.55.1971 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0389.74.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0342.15.07.81 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0379.01.06.81 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0396.15.02.91 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0327.16.07.81 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0385.06.12.81 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0334.23.05.11 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0335.10.07.11 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0348.11.03.81 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0346.19.07.91 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0334.16.09.91 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0364.15.01.81 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0387.22.03.91 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0373.02.10.91 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0338.25.04.91 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0353.14.03.91 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0373.16.02.01 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0382.05.02.11 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0382.21.06.11 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0328.08.11.01 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0334.371.371 Viettel 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0336.191.191 Viettel 20,000,000 đ Sim đối Đặt mua
43 0355.76.9991 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0334.37.2011 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0389.91.96.91 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua