Sim Đuôi 08 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0967.10.07.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0965.30.05.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0978.28.01.08 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.13.06.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0978274208 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0984332508 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0962730608 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0973855408 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0978457208 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0967820508 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0962503408 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0969316208 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0971910108 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986742708 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0962056508 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0979313908 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0973378608 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0987.17.01.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0944.53.2008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0943.29.2008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0972.28.10.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 09.7777.4808 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0975.903.908 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0966.414.008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0967.61.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0968.41.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0962.7555.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0964.73.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 096.353.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0966.34.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0968.873.808 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0969.294.808 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0977.26.12.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 09679.08008 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0975.25.02.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0985.131.108 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0983.18.04.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0913020808 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0912990808 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0947080008 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0918080608 Vinaphone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0912407408 Vinaphone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0947070808 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0913570808 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0919802008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua