Sim Đuôi 08 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0855.207.208 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 086.2229.008 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0819862008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0819802008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0819762008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0888886108 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0859085908 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0837083708 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888383808 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0856789008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0856565608 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0848848808 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0823232308 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0855678908 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0825252508 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0833300008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0826007008 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888881508 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0838838808 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0888855508 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0836363608 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0815042008 Vinaphone 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0889992008 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0888040608 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888858808 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0818800008 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đối Đặt mua
27 0825008008 Vinaphone 10,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0839393908 Vinaphone 13,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0819007008 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0824635708 Vinaphone 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0845678908 Vinaphone 55,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0826900008 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888930808 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0828588808 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0819009108 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0816660008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0858087808 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0833006008 Vinaphone 2,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0839508508 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0815508508 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0822222308 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0839508508 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0815508508 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0848686808 Vinaphone 2,590,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0843888808 Vinaphone 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua