Sim Đuôi 05 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888881505 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0812345605 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0817062005 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0889992005 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0818005005 Vinaphone 12,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0847777805 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0858885505 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0888777205 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0858555805 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0888695005 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0858508805 Vinaphone 1,590,000 đ Sim đối Đặt mua
12 0844054405 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0849405405 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0847772005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0855672005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0852342005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0847892005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0846782005 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0849999905 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0859505505 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đối Đặt mua
21 0855030405 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0858004005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0822004005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888882305 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0819842005 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0859505505 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đối Đặt mua
27 0855030405 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0825250505 Vinaphone 3,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0855555605 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888882805 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0819942005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0819862005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0819852005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0819832005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0819822005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0819812005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0819762005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0819752005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0819722005 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0815051505 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0814.617.005 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0855.00.0505 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0889.799.905 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0889.605.105 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0889.300.205 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua