Sim Đuôi 04 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 08686.98.004 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 086.775.4404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0867.58.4404 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 08686.34404 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0888880804 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0819822004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0886604604 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0853045304 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0889994404 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0812340404 Vinaphone 5,990,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0818004404 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0888048804 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0814444404 Vinaphone 10,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0814444404 Vinaphone 10,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0847777604 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0849678904 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0832500004 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0822700004 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0847300004 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0837700004 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0854007004 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888604704 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0818001904 Vinaphone 1,590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888384404 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0846044604 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0889888004 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0817504504 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0857404404 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đối Đặt mua
29 0836020304 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0857404404 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đối Đặt mua
31 0836020304 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888887804 Vinaphone 2,590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888009004 Vinaphone 2,790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0815151504 Vinaphone 2,990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0852342004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0847892004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0846782004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0825672004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0817892004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0816782004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0815672004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0813452004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0846000004 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0825104104 Vinaphone 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 0812003004 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua