Sim Đuôi 04 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 033.606.4404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0346.903.904 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0386.49.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0333333.504 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0357.96.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 03.6666.5304 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 035.312.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 03.345689.04 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 032.538.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 03.8888.3604 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 033.999.7904 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 032.868.0004 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0396.01.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0395.29.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0392.14.04.04 Viettel 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0388.444.204 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0385.01.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0379.16.04.04 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 037.88.5.04.04 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0366.74.04.04 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 03.6666.7804 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03.6666.77.04 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03.6666.7604 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.6666.7504 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0366.006.004 Viettel 67,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0325.08.06.04 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0387.408.004 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0363.804.804 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0335.31.10.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0355271204 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0363.261004 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0346.25.06.04 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0398.09.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0394.22.08.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0367.23.06.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0338.29.01.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0375.18.06.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0397.17.06.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0352.06.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0342.28.05.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0326.06.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0376.08.03.04 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0383130604 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0365.070104 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0334051104 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua