Sim Đuôi 02 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
2 0354.43.1102 Viettel 1,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
3 0329.42.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
4 0367.94.1102 Viettel 1,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
5 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
6 03333.966.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0384.401.402 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0357.16.04.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 033.9696.102 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0382.820.802 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03.82.82.02.02 Viettel 9,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 039.567.02.02 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0395.06.02.02 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0393.13.02.02 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0383.90.02.02 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 038.33.77.202 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0378.89.02.02 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0378.86.02.02 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 037.88.5.02.02 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0374.05.02.02 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0366.72.02.02 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 03.6666.7802 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03.6666.7602 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.6666.7502 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 034.556.02.02 Viettel 52,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0329.03.02.02 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0337.02.47.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0328.845.002 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0395.12.99.02 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0338.3388.02 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 03.789.789.02 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0.363636.802 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03.66666.802 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0335530002 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0327.30.01.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0393240702 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0348.21.05.02 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0346.19.03.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0342.15.06.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0346.03.04.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0337.12.05.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0379.18.05.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0384.13.05.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0356.07.03.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0338.11.09.02 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua