Sim Đuôi 01 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0972.13.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0987.06.03.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0974.24.06.01 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0977.16.06.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.06.07.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0978.12.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0981.07.12.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.30.09.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0971.28.06.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0988.27.09.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972.03.03.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.104.001 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0968.075.001 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0974.001.301 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0964.222.501 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0971.799.501 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.676.101 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0962.166.001 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0979.448.101 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989339101 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0987.41.2001 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0967.01.59.01 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0964.12.03.01 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0917.86.2001 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 09.1717.2001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0982.13.08.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0984.08.09.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.969.101 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0976.06.06.01 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0962.41.2001 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0987.055.001 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0962.555.001 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0965.17.2001 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0987.140.401 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0977.25.2001 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0915682001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0949010001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0915151501 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0917992001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0912262001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0915682001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0919682001 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0915042001 Vinaphone 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0916092001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0917082001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua