Sim Đầu Số Cổ

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0988.09.03.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.07.09.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.04.05.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0974.27.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0975.05.01.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0984.24.04.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.04.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0971.31.03.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.05.07.22 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0982.01.07.23 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.401.788 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0982.19.05.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 097.100.1518 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973.07.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0972.13.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0984.28.09.94 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0981.27.02.82 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0973.03.12.90 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0983.381.387 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0987.18.08.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0973.07.08.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0984.24.10.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0976.22.07.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0975.15.05.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975.15.07.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0989.30.08.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0978.29.08.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0982.24.09.23 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0983.21.07.23 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0972.29.06.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0974.18.10.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0984.1503.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.08.05.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0981.16.09.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0976.21.10.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0978.14.03.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.11.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0972.23.03.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0986.27.10.22 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0974.23.09.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0989.18.09.22 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0986.09.10.21 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0989.23.04.21 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0975.21.06.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua