Sim Đầu Số 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 035.994.1988 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
3 0354.43.1102 Viettel 1,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
4 0329.42.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
5 0367.94.1102 Viettel 1,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
6 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
7 0346.158.159 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0326.143.144 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0359.444244 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0347.83.81.83 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0333.88.79.83 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0397.266.299 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0347.25.8386 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0347.20.8386 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0352.44.54.64 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0328.18.04.97 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0349.11.05.90 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0354.10.11.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0375.13.02.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0349.14.06.97 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0347.16.09.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0343.01.04.90 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0382.22.02.93 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0397.13.11.90 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0375.26.01.89 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0385.26.01.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0394.14.07.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0339.26.01.95 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0358.22.08.90 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0372.18.08.92 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 033.6363.010 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0338.133.192 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0335.755.737 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0332.313.692 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0367.186.998 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 03636.889.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.5959.9296 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0389.92.96.93 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0365.883.192 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0365.366.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0363.093.898 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 033.662.662.3 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0383.636.030 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 033.98789.33 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0399.961.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua